Ceny základních tarifů

SMALL 1Mb 192 Kč
BASIC 4Mb 288 Kč
MIDDLE 6Mb 384 Kč
PROFI 8Mb 480 Kč

Cena instalace je jednotná pro všechny tarify 1495 Kč a nezahrnuje případné vícepráce např: rozvody po bytě, wifi router atd. Tarify jsou s maximální agregací 1:8.

Ceny víceprací

Veškeré ceny nezahrnují DPH.